Новел Недвижности

Ексклузивна понуда Сите

Се продава  стан во Скопје, Центар - Универзална Сала со површина од 83 m2.
 Екстра: Централно Парно, Клима, Лифт, Нова Зграда.
 Цена: 116000 EUR ribbon ribbon
3 bedroom icon
116000 €

Шифра: J3485
3 bedroom icon, 2 bathroom icon

Се продава стан во Скопје, Центар - Универзална Сала со површина од 83 m2. Екстра: Централно Парно, Клима, Лифт, Нова Зграда. Цена: 116000 EUR Se prodava stan vo Skopje, Centar - Univerzalna Sala so povrshina od 83 m2. Ekstra: Centralno Parno, Klima, Lift, Nova Zgrada. Cena: 116000 EUR
Повеќе 116000 €
Се издава наместена куќа во Скопје, Бардовци со површина од 400 m2.
 Екстра: Клима, Сопствено парно, Паркинг, Двор, Базен, Аларм, Камера, Џакузи.
 Цена: 3000 EUR ribbon ribbon
7 bedroom icon
3000 €

Шифра: C0698
7 bedroom icon, 4 bathroom icon

Се издава наместена куќа во Скопје, Бардовци со површина од 400 m2. Екстра: Клима, Сопствено парно, Паркинг, Двор, Базен, Аларм, Камера, Џакузи. Цена: 3000 EUR Se izdava namestena kukja vo Skopje, Bardovci so povrshina od 400 m2. Ekstra: Klima, Sopstveno parno, Parking, Dvor, Bazen, Alarm, Kamera, DJakuzi. Cena: 3000 EUR
Се издава наместен стан во Скопје, Водно со површина од 300 m2.
 Екстра: Клима, Сопствено парно, Нова Зграда, Гаража, Двор, Аларм, Камера, Џакузи.
 Цена: 2200 EUR ribbon ribbon
3 bedroom icon
2200 €

Шифра: A12507
3 bedroom icon, 6 bathroom icon

Се издава наместен стан во Скопје, Водно со површина од 300 m2. Екстра: Клима, Сопствено парно, Нова Зграда, Гаража, Двор, Аларм, Камера, Џакузи. Цена: 2200 EUR Se izdava namesten stan vo Skopje, Vodno so povrshina od 300 m2. Ekstra: Klima, Sopstveno parno, Nova Zgrada, Garaza, Dvor, Alarm, Kamera, DJakuzi. Cena: 2200 EUR

Понуда - Продажба на станови и куќи Сите

Се продава  стан во Скопје, Капиштец со површина од 151 m2.
 Екстра:
 Цена: 190000 EUR ribbon ribbon
3 bedroom icon
190000 €

Шифра: J3876
3 bedroom icon, 2 bathroom icon

Се продава стан во Скопје, Капиштец со површина од 151 m2. Екстра: Цена: 190000 EUR Se prodava stan vo Skopje, Kapishtec so povrshina od 151 m2. Ekstra: Cena: 190000 EUR
Повеќе 190000 €
Се продава  стан во Скопје, Центар - Универзална Сала со површина од 95 m2.
 Екстра: Клима, Употребна дозвола, Централно Парно, Лифт, Нова Зграда, Гаража.
 Цена: 98000 EUR ribbon ribbon
2 bedroom icon
98000 €

Шифра: J3444
2 bedroom icon, 2 bathroom icon

Се продава стан во Скопје, Центар - Универзална Сала со површина од 95 m2. Екстра: Клима, Употребна дозвола, Централно Парно, Лифт, Нова Зграда, Гаража. Цена: 98000 EUR Se prodava stan vo Skopje, Centar - Univerzalna Sala so povrshina od 95 m2. Ekstra: Klima, Upotrebna dozvola, Centralno Parno, Lift, Nova Zgrada, Garaza. Cena: 98000 EUR
Повеќе 98000 €
Се продава  стан во Скопје, Тафталиџе 2 со површина од 72 m2.
 Екстра: Клима, Централно Парно, Лифт, Реновиран, Паркинг.
 Цена: 59000 EUR ribbon ribbon
2 bedroom icon
59000 €

Шифра: J2484
2 bedroom icon, 2 bathroom icon

Се продава стан во Скопје, Тафталиџе 2 со површина од 72 m2. Екстра: Клима, Централно Парно, Лифт, Реновиран, Паркинг. Цена: 59000 EUR Se prodava stan vo Skopje, Taftalidje 2 so povrshina od 72 m2. Ekstra: Klima, Centralno Parno, Lift, Renoviran, Parking. Cena: 59000 EUR
Повеќе 59000 €

Понуда - Издавање на станови Сите

Се издава наместен стан во Скопје, Центар со површина од 120 m2.
 Екстра: Централно Парно, Лифт, Гаража, Краток престој.
 Цена: 600 EUR ribbon ribbon
3 bedroom icon
600 €

Шифра: A5288
3 bedroom icon, 2 bathroom icon

Се издава наместен стан во Скопје, Центар со површина од 120 m2. Екстра: Централно Парно, Лифт, Гаража, Краток престој. Цена: 600 EUR Se izdava namesten stan vo Skopje, Centar so povrshina od 120 m2. Ekstra: Centralno Parno, Lift, Garaza, Kratok prestoj. Cena: 600 EUR
Се издава наместен стан во Скопје, Тафталиџе 1 со површина од 84 m2.
 Екстра: Клима, Сопствено парно, Нова Зграда.
 Цена: 500 EUR ribbon ribbon 360 icon
3 bedroom icon
500 €

Шифра: A11171
3 bedroom icon, 2 bathroom icon

Се издава наместен стан во Скопје, Тафталиџе 1 со површина од 84 m2. Екстра: Клима, Сопствено парно, Нова Зграда. Цена: 500 EUR Se izdava namesten stan vo Skopje, Taftalidje 1 so povrshina od 84 m2. Ekstra: Klima, Sopstveno parno, Nova Zgrada. Cena: 500 EUR
Се издава наместен стан во Скопје, Мичурин со површина од 72 m2.
 Екстра: Сопствено парно, Лифт, Нова Зграда, Клима.
 Цена: 350 EUR ribbon ribbon
2 bedroom icon
350 €

Шифра: A7843
2 bedroom icon, 2 bathroom icon

Се издава наместен стан во Скопје, Мичурин со површина од 72 m2. Екстра: Сопствено парно, Лифт, Нова Зграда, Клима. Цена: 350 EUR Se izdava namesten stan vo Skopje, Michurin so povrshina od 72 m2. Ekstra: Sopstveno parno, Lift, Nova Zgrada, Klima. Cena: 350 EUR

Понуда - Издавање на куќи Сите

Се издава наместена куќа во Скопје, Тафталиџе 2 со површина од 240 m2.
 Екстра: Клима, Сопствено парно, Гаража, Двор, Базен, Аларм.
 Цена: 950 EUR ribbon ribbon
3 bedroom icon
950 €

Шифра: C0657
3 bedroom icon, 3 bathroom icon

Се издава наместена куќа во Скопје, Тафталиџе 2 со површина од 240 m2. Екстра: Клима, Сопствено парно, Гаража, Двор, Базен, Аларм. Цена: 950 EUR Se izdava namestena kukja vo Skopje, Taftalidje 2 so povrshina od 240 m2. Ekstra: Klima, Sopstveno parno, Garaza, Dvor, Bazen, Alarm. Cena: 950 EUR
Се издава празна куќа во Скопје, Бардовци со површина од 320 m2.
 Екстра: Клима, Сопствено парно, Нова Зграда, Паркинг.
 Цена: 1200 EUR ribbon ribbon
4 bedroom icon
1200 €

Шифра: C0677
4 bedroom icon, 3 bathroom icon

Се издава празна куќа во Скопје, Бардовци со површина од 320 m2. Екстра: Клима, Сопствено парно, Нова Зграда, Паркинг. Цена: 1200 EUR Se izdava prazna kukja vo Skopje, Bardovci so povrshina od 320 m2. Ekstra: Klima, Sopstveno parno, Nova Zgrada, Parking. Cena: 1200 EUR
Се издава наместена куќа во Скопје, Водно со површина од 650 m2.
 Екстра: Клима, Нова Зграда, Паркинг, Двор, Базен.
 Цена: 4000 EUR ribbon ribbon
2 bedroom icon
4000 €

Шифра: C0697
2 bedroom icon,

Се издава наместена куќа во Скопје, Водно со површина од 650 m2. Екстра: Клима, Нова Зграда, Паркинг, Двор, Базен. Цена: 4000 EUR Se izdava namestena kukja vo Skopje, Vodno so povrshina od 650 m2. Ekstra: Klima, Nova Zgrada, Parking, Dvor, Bazen. Cena: 4000 EUR

Понуда - Издавање на деловен простор Сите

Се издава празен канцелариски простор во Скопје, Дебар Маало со површина од 35 m2.
 Екстра: Клима, Греење на струја, Нова Зграда, Гаража.
 Цена: 250 EUR ribbon ribbon
1 desk icon
250 €

Шифра: E1715
1 desk icon, 1 bathroom icon

Се издава празен канцелариски простор во Скопје, Дебар Маало со површина од 35 m2. Екстра: Клима, Греење на струја, Нова Зграда, Гаража. Цена: 250 EUR Se izdava prazen kancelariski prostor vo Skopje, Debar Maalo so povrshina od 35 m2. Ekstra: Klima, Greenje na struja, Nova Zgrada, Garaza. Cena: 250 EUR
Се издава празен канцелариски простор во Скопје, Карпош 2 со површина од 142 m2.
 Екстра: Клима, Централно Парно, Лифт, Нова Зграда.
 Цена: 0 EUR ribbon ribbon
3 desk icon
0 €

Шифра: E1630
3 desk icon, 2 bathroom icon

Се издава празен канцелариски простор во Скопје, Карпош 2 со површина од 142 m2. Екстра: Клима, Централно Парно, Лифт, Нова Зграда. Цена: 0 EUR Se izdava prazen kancelariski prostor vo Skopje, Karposh 2 so povrshina od 142 m2. Ekstra: Klima, Centralno Parno, Lift, Nova Zgrada. Cena: 0 EUR
Се издава празен канцелариски простор во Скопје, Центар со површина од 50 m2.
 Екстра: Клима, Лифт, Нова Зграда, Паркинг.
 Цена: 300 EUR ribbon ribbon
2 desk icon
300 €

Шифра: E2079
2 desk icon, 1 bathroom icon

Се издава празен канцелариски простор во Скопје, Центар со површина од 50 m2. Екстра: Клима, Лифт, Нова Зграда, Паркинг. Цена: 300 EUR Se izdava prazen kancelariski prostor vo Skopje, Centar so povrshina od 50 m2. Ekstra: Klima, Lift, Nova Zgrada, Parking. Cena: 300 EUR

Пребарување


Екстра:

Најнови огласи

Се издава Канцеларија во Дебар Маало 66 m²
350 €
Се издава Канцеларија во Дебар Маало 53 m²
250 €
Се издава Стан во Карпош 2 60 m²
270 €
Се издава Канцеларија во Центар 50 m²
350 €

Почитувани клиенти

    Доколку сте во потрага по стан, куќа, деловен простор и сл. за изнајмување тимот од искусни Агенти на “Новел Недвижности“ е тука да Ви помогне во потрагата.
Нашиот тим е спремен во секое време да Ви помогне во донесување на најдобрите одлуки при избор на своето идно место на живеење (куќа, стан и сл.) или при избор на своето идно место за работа (кацеларија, дукан и сл.) Ние работиме за вас! Ние ви го заштедуваме Времето, ги цениме вашите желби. Ние ги почитуваме нашите клиенти и ја сакаме својата работа. Доколку го цените сопственото време и нерви обратете се во Агенција “Новел Недвижности“. Базата на “Новел Недвижности“ се состои од голем избор на различни типови на недвижности (стан, куќа, кат од куќа, земјиште, канцеларии, дуќани, деловни објекти) за издавање на територија на град Скопје.
Вашето барање може да ни го испратите на два начина :
  • Изберете ги од листата на имоти за издавање оние кои одговараат на вашето барање и истите испратете ги на доленаведената контакт форма заедно со вашите контакт податоци или
  • вашето барање со ваши конткат податоци и со детали за недвижноста ( населба, површина, собност, ентериер, кат, цена) како и детали за период за престој и исратете го на доленаведената контакт форма.
Во најкраток можен рок ќе бидете контактирани од нашите Агенти со детали за недвижноста и нејзино разгледување.
Благодарни сме за вашата доверба и се надеваме на успешна соработка!

Повеќе...

Почитувани сопственици

    Доколку сте сопственик на недвижен имот (стан, куќа, деловен простор и сл.) и сакате да го продадете или издадете во најкраток можен рок и со најдобри резултати прво што треба да направите е следново:  исфрлете ги непотребните предмети од објектот;  исчистете го и исфарбајте го доколку е потребно (чистиот објект секогаш дава подобра слика за тоа што го нудите)  соберете ја потребната документација за имотот кој сакате да го продадете  побарајте не на нашите контакт телефони , ние ќе се потрудиме во најкраток можен рок да ја завршиме работата за вас. Ќе фотографираме и ќе го најдеме идеалниот купувач кој одговара на вашите барања.  доколку се одлучивте за нашата агенција испратете ги податоците за имотот кој сакате да го издадете (стан, куќа, деловен простор и сл.) на нашата е-маил адреса и ние ќе ве контактираме во најкраток можен рок за договарање на условите на купопродажбата на вашата недвижност преку нашата агенција  за вашите потреби ќе биде назначен посебен Агент за недвижности кој ќе ја нуди вашата недвижност и ќе бара за вас потенцијални купувачи  по прецизирањето на сите деатали почнуваме да ја рекламираме вашата недвижност. Ние не наплаќаме за нашите услуги додека не најдеме потенцијален купувач. Рекалмирањето на вашата недвижност е на наша сметка.

Повеќе...

Просечна цена (за продажба) по m2.

Agencija Novel Nedviznosti: Izdavanje i Prodazba na Stanovi, Kuki, Kat od kuka, Kancelarii, Magacini, Dukani vo Skopje, Makedonija. Dokolku barate stan, kuka, deloven prostor ova e vistinskoto mesto da ja zapocnete vasata potraga.